facebook

Archive

 • Sort Blog:
 • All
 • Betonbouw
 • Bouw
 • Civieltechnische kunstwerken
 • Duurzaamheid
 • Geen categorie
 • Infrastructuur
 • MVO
 • Omgevingsmanagement
 • Onderwijs
 • Ontwikkelingen
 • Prijs
 • Stadsontwikkeling
 • Verkeersveiligheid
Molletjesveer

Molletjesveer Fase II: Revitalisering bedrijventerrein Wormerveer

In opdracht van de Gemeente Zaanstad is Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere op 15 januari 2018 gestart met het project ‘Revitalisering Molletjesveer Fase II’ in Wormerveer. Ruim Omgevingsontwikkeling voert namens Reimert Bouw en Infrastructuur het omgevingsmanagement uit.

 

Op de hoogte blijven:

U kunt het werk volgen via de Reimert App, gratis te downloaden in Google Play of de App Store!

 

Omgevingsmanager op dit werk:

Naam: Jitske Bokhoven

Telefoonnummer: 06 – 10 91 80 53

E-mailadres: jbokhoven@ruim.nl

 

Werkzaamheden bij Revitalisering Molletjesveer II

Het project Revitalisering Molletjesveer Fase II heeft als doel om het industrieterrein Molletjesveer II en de omgeving toekomstbestendig te maken en weer een frisse uitstraling te geven. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de klinkerbestrating en het vervangen van de riolering. De rijwegen worden nu in asfalt uitgevoerd en de parkeervakken en trottoirs worden voorzien van nieuwe klinkers.

 

Molletjesveer II in cijfers

Revitalisering Molletjesveer Fase II is een grootschalig project.

Er wordt 4200 meter riool vervangen;
Wij breken 30.000 m² betonstraatsteen op en voeren deze af voor duurzaam hergebruik;
Op de trottoirs en parkeervakken brengen wij 16.000 m² nieuw straatsteen aan;
En wij brengen ook 8000 ton asfalt aan op de rijbaan.

 

Omgevingsmanagement

Met zo’n 160 bedrijven en zo’n 20 woningen gevestigd op dit bedrijventerrein is het noodzakelijk om bepaalde zaken goed in acht te nemen. Het gaat dan in het bijzonder om de bereikbaarheid van de panden, maar ook tijdelijke onderbrekingen bij het werk aan de kabels en leidingen is iets wat een secure en efficiënte aanpak vereist.

Om het contact met de stakeholders te onderhouden en de werkzaamheden tijdig met hen af te stemmen, speelt de omgevingsmanager tijdens dit project een belangrijke rol. Ruim Omgevingsmanagement verzorgt namens Reimert het omgevingsmanagement voor Revitalisering Molletjesveer Fase II. In december 2017 is er al gestart met de voorbereidingen: een faseringstekening en planning maken voor de communicatie, een informatieavond plannen op 9 januari en de pagina op de Reimert app online zetten. Daarnaast is er met name in het begin veel persoonlijk contact geweest met stakeholders en de bedrijvenvereniging om alle belangen tijdig in kaart te brengen en hier actief rekening mee te kunnen houden. Tijdens de uitvoering houdt de omgevingsmanager nauw contact met betrokkenen om ervoor te zorgen dat zij zo min mogelijk hinder ervaren van onze werkzaamheden, maar dit gelijktijdig niet nadelig is voor de uitvoeringsplanning.

 

EMVI-prestatiemeting

Tijdens Revitalisering Molletjesveer Fase II wordt er vanuit onze opdrachtgever Gemeente Zaanstad gebruik gemaakt van EMVI-prestatiemeting om de kwaliteit van ons werk te borgen. Vanuit de inschrijving heeft Reimert Bouw en Infrastructuur, op basis van haar jarenlange ervaring in infrastructurele werken, de Gemeente Zaanstad beloofd om minimaal een 8,6 gemiddeld op de EMVI-prestatiemeting te behalen. Tot op heden voldoen wij hieraan; dit versterkt het vertrouwen van de opdrachtgever in een voorspoedige uitvoering.

 

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Omgevingsmanagement: Ruim Omgevingsontwikkeling

 

Hessenweg

Reconstructie en rioolvervanging Hessenweg Leusden

Begin maart van dit jaar is Reimert Bouw en Infrastructuur, in opdracht van Gemeente Leusden, gestart met werkzaamheden aan de Hessenweg; een langgerekte, vooral door landbouwverkeer veel gebruikte, weg tussen Stoutenburg en Achterveld. Het werk omvat het vervangen van de verharding, zowel op het fietspad als op de rijbaan, en het vervangen van de pers- en waterleiding.

 

Doel en aanleiding van het werk was dat Gemeente Leusden de algehele verkeersveiligheid wil verbeteren door de volledige Hessenweg een 60 kilometergebied te maken, met uitzondering van de dorpskern van Stoutenburg. Hierbij moeten scooters en brommers voortaan op de rijbaan en verbreding van het fietspad zorgt ook hier voor een veiliger traject.

 

De Hessenweg is als bouwteamovereenkomst aanbesteed: om het Plan van Aanpak vorm te geven moest het tenderteam dus niet alleen nadenken over een veilige en efficiënte werkwijze, maar ook hoe wij als opdrachtnemer optimaal samenwerken met de opdrachtgever. Hierbij viel de keuze op transparant werken. Door te investeren in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, laagdrempelig overleg mogelijk te maken door het inrichten van werkplekken op de projectlocatie en door een duidelijke taakverdeling te hanteren, is er een goede, nauwe samenwerking ontstaan.

 

Tijdens de bouwteamfase lag het ontwerp al op tafel; het ging hierbij met name om optimalisatie van planning en fasering van het werk. In het ontwerp is de door ons geboden oplossing om de veiligheid van fietsers te borgen ook verwerkt. Door het fietsverkeer met veilige afzettingen, middels een halve rijbaanafzetting, over de rijbaan te leiden konden wij garanderen dat fietsers altijd doorgang hebben. Hierbij werd het gemotoriseerde verkeer met een VRI geregeld. Een effectieve werkwijze maar, door het vele (landbouw)verkeer op de weg en bestuurders die niet altijd de ingestelde omleiding volgden, maar niet zonder uitdaging. Daarom hebben wij gedurende de werkzaamheden extra ingezet op het controleren van veilige afzettingen en verkeersmaatregelen om mogelijk onveilige situaties actief te voorkomen.

 

Uitvoeringstechnisch was, en is, aangezien het werk pas rond kerst 2017 gereed is, de grootste uitdaging vooral om, in relatief kleine werkvakken, met veel partijen samen te werken. Goede afstemming en een duidelijke planning zijn dan ook essentieel.

 

De afgelopen maanden zijn de pers- en waterleiding in één werkgang aangebracht en is het volledige fietspad langs de Hessenweg afgerond. Ook is inmiddels de bestaande rijbaanverharding vervangen en de bermverharding gemaakt. Om hierbij de hinder tot een minimum te beperken voeren wij deze werkzaamheden tijdens nachtafsluiting in één week uit.

 

Met zoveel grote landbouw- en transportbedrijven in de omgeving is sterk omgevingsmanagement, juist tijdens deze afsluitingen, onmisbaar. Maar onze omgevingsmanager heeft eigenlijk van meet af aan een belangrijke rol gespeeld, zowel bij de totstandkoming van het communicatieplan, als tijdens de uitvoering. Om de vele stakeholders in de omgeving goed te informeren hebben wij per stakeholdergroep een andere communicatiestrategie geformuleerd, op maat gemaakt om optimaal in de behoefte van verschillende stakeholders te kunnen voorzien. Leuk detail is dat de Hessenweg het eerste werk is geweest waarbij wij de, inmiddels volledig ontwikkelde, Reimert Groep Omgevingsapp hebben ingezet.

 

 

Met zoveel mensen op de been bood het ons de ideale gelegenheid om, in het kader van BVP, een tevredenheidsonderzoek uit te voeren. Hieruit bleek dat bewoners en ondernemers uit de omgeving over het algemeen erg tevreden waren over hoe de werkzaamheden tot dan toe waren verlopen. Er werd veel begrip getoond voor de overlast die de werkzaamheden veroorzaakten, omdat deze nu eenmaal nodig waren en het eindresultaat zwaarder weegt dan de hinderbeleving. En ook het omgevingsmanagement door Ruim Omgevingsontwikkeling kreeg de nodige complimenten: mensen waren zeer tevreden over de duidelijke en tijdige communicatie die wij tijdens de werkzaamheden hebben geboden. De veiligheid rond het werkgebied zorgde voor gemengde gevoelens, maar de tendens was wel dat er alles aan werd gedaan om met name de fietsers zo veilig mogelijk gebruik te laten maken van de weg.

 

Hoewel de werkzaamheden nog niet volledig afgerond zijn kijken wij nu al terug op een zeer succesvolle samenwerking in het bouwteam en een geslaagde uitvoering van de werkzaamheden aan de Hessenweg.

 

 

Omgevingsmanager Hessenweg Leusden

 

Naam: Floortje Goossens

Telefoonnummer: 06 – 20 52 43 37

E-mailadres: fmgoossens@ruim.nl

 

Opdrachtgever: Gemeente Leusden
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Omgevingsmanagement: Ruim Omgevingsontwikkeling
MOB-Complex

Herinrichting van het MOB-Complex in Bussum

 

MOB-Complex: herinrichting tot groene wijk.

 

Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere start medio april 2017 met het Bouw- en woonrijp maken van het MOB-Complex in Bussum. Het project is in opdracht van de gemeente Gooise Meren. Doel en aanleiding van het werk is om herontwikkeling van de het MOB-Complex in Bussum mogelijk te maken. Het oude militaire complex wordt omgetoverd tot een groene wijk waar men prettig en rustig kan wonen. 

 

Bij deze werkzaamheden voert Reimert Bouw en Infrastructuur het aanbrengen van de infrastructuur uit. Onze werkzaamheden omvatten onder meer het aanbrengen van opritten naar de woningen, herinrichting van het kruispunt en het aanbrengen van de asfaltdeklaag op de hoofdweg in de wijk. De uitvoeringsplannen van onze werkzaamheden nader bekend te maken.

 

Tijdens deze werkzaamheden zijn de woningen in beginsel altijd bereikbaar en is het ons uitgangspunt om onveilige situaties te allen tijde te voorkomen en hinder en overlast tot een minimum te beperken. 

 

Via de Reimert App bent u continue op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u toch nog vragen of een melding? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager.

Dat werkt! 

 

Omgevingsmanager Reimert Bouw en Infrastructuur

 

Naam: Marissa Adelaar

Telefoonnummer: 06 – 53 47 93 81

E-mailadres: madelaar@ruim.nl

 

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Uitvoerder: Reimert Bouw en Infrastructuur
binnenstad

Binnenstad Harderwijk opnieuw ingericht

Voor de herinrichting van de binnenstad van Harderwijk heeft Reimert Bouw en Infrastructuur zowel het ontwerp als de uitvoering gedaan.

 

Werkzaamheden binnenstad Harderwijk

Bij de uitvoering werd niet alleen het straatwerk maar ook de riolering vervangen. Door de nieuwe inrichting heeft het stadscentrum weer een mooie, frisse uitstraling.

 

 

Om de uitvoering te starten hebben wij het definitieve ontwerp en het uitvoeringsontwerp gemaakt. Na de nodige voorbereidende werkzaamheden hebben wij de bestaande verharding en riolering opgenomen. Hierna is de nieuwe riolering aangebracht, inclusief levering van HWA en VWA uitleggers. Ook hebben wij de mantelbuizen geleverd en aangebracht.

 

Na de nodige grondwerkzaamheden konden wij de nieuwe gebakken verharding aanbrengen. Mooi detail zijn de door ons geleverde en aangebrachte natuurstenen banden. Bovendien hebben we boomroosters aangebracht en het straatmeubilair in ons ontwerp meegenomen en geplaatst.

 

Tijdens de uitvoering hebben wij er altijd voor gezorgd dat de winkels bereikbaar waren. Een flinke uitdaging gezien de smalle straten, maar het is gelukt.

 

Om het geheel in goede banen te leiden hebben wij een UAV-GC projectleider ingezet.

 

Opdrachtgever Gemeente Harderwijk
Aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur
Uitvoerder Reimert Bouw en Infrastructuur
Uitvoeringsperiode December 2013 – Juli 2014
Wibautstraat

Vernieuwing van Servicestrook Wibautstraat in Amsterdam

Reimert Bouw en Infrastructuur heeft de servicestrook aan de Wibautstraat in Amsterdam vernieuwd. De door een andere aannemer aangelegde strook voldeed niet aan de eisen. Deze kon namelijk de hoge belasting verkeer niet aan. Zeker in combinatie met bouwverkeer kan dit verzakkingen veroorzaken. De gemeente Amsterdam heeft vanuit eerdere samengewerkt met Reimert Bouw en Infrastructuur. De positieve ervaringen hebben ervoor gezorgd dat wij ook hier zijn uitgenodigd om het werk te realiseren. Een groot compliment natuurlijk!

 

Werkzaamheden Wibautstraat

Om de servicestrook te realiseren nemen wij eerst de bestaande bestrating op. Vervolgens voeren wij de grondwerkzaamheden uit. Dit omvat het ontgraven, aanvullen, afwerken en vervoeren van grond. Hiermee zorgen wij ervoor dat er ruimte is om de groeiplaatsverbetering aan te brengen en vervolgens het nieuwe straatwerk. Om de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij tijdelijke verkeersmaatregelen toegepast.

 

Zo zorgen wij ervoor dat wij met zo min mogelijk hinder voor de omgeving werken. Een belangrijk punt, zeker in het drukke Amsterdam!

 

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Uitvoerder: Reimert Bouw en Infrastructuur
Oplevering: Oktober 2014
Stadhuisplein

Metamorfose van het Stadhuisplein in Lelystad

Het Stadhuisplein van Lelystad heeft in 2015 een complete metamorfose ondergaan. Het eerst wat saaie plein moest een plek worden waar zowel bezoekers van buitenaf als de inwoners van Lelystad graag komen.

 

Gunning Stadhuisplein Lelystad

Door middel van Best Value Procurement (BVP) heeft Reimert Bouw en Infrastructuur de gunning gekregen van opdrachtgever Gemeente Lelystad. In samenwerking met ontwerpbureau BDP Khandekar en adviesbureau Tauw heeft Reimert een sfeerboek opgesteld met daarin drie sfeerkamers. De bewoners van Lelystad konden vervolgens stemmen op het ontwerp dat hen het meeste aansprak. De sfeerkamer de huiskamer kwam uit de bus als het beste ontwerp.

 

Bij dit project is er uitgegaan van the power of ten. Het concept van the power of ten is gebaseerd op de gedachte dat er ten minste tien elementen moeten zijn die een aanleiding vor­men om een publieke ruimte te bezoeken. Dit kan gaan om zaken als zitelementen, water, planten en bloemen, terrassen en een podium voor bijvoorbeeld muziek.

 

De uitvoering is gedaan door Reimert Bouw en Infrastructuur en de Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw. Dit ging in fases zodat het plein voor bezoekers en winkeliers toegankelijk bleef. Per fase werd de oude bestrating verwijderd, riolering en bekabeling aangebracht en vervolgens werd het plein met nieuwe bestrating, plantenbakken en straatmeubilair ingericht in de nieuwe stijl.

 

Het nieuw ingerichte plein heeft met de zigzagbestrating, de vele zitgelegenheden, de ligweides en een gevarieerde beplanting inmiddels weer een sfeervolle uitstraling.

 

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Uitvoerder: Reimert Bouw en Infrastructuur
De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie >

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op ''toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten