facebook

Archive

 • Sort Blog:
 • All
 • Betonbouw
 • Bouw
 • Civieltechnische kunstwerken
 • Duurzaamheid
 • Geen categorie
 • Infrastructuur
 • MVO
 • Omgevingsmanagement
 • Onderwijs
 • Ontwikkelingen
 • Prijs
 • Stadsontwikkeling
 • Verkeersveiligheid
Elzenhagen

Elzenhagen Zuid: Bouwrijp maken Fase 1B

Reimert Bouw en Infrastructuur voert in opdracht van de Gemeente Amsterdam het project ‘Elzenhagen Zuid bouwrijp maken fase 1B’ uit. De werkzaamheden maken onderdeel uit van de ontwikkeling Centrumgebied Amsterdam Noord.

 

Elzenhagen Zuid: onze werkzaamheden

Elzenhagen Zuid is een 26,4 hectare groot gebied dat een groene stedelijke buurt wordt, met ruimte voor 1800 woningen en verschillende sport- en onderwijsvoorzieningen. Op het deel dat Reimert gereed maakt voor bouw worden onder meer woningen en een atletiekbaan gerealiseerd. De grootste uitdaging is het om de 150.000 kub zand erop tijd erin te krijgen.

 

Voor het transporteren van het zand heeft Reimert Bouw en Infrastructuur een loswal aangelegd langs het Noordhollandsch Kanaal en de Buikslotermeerdijk waar schepen kunnen lossen en laden. Met de loswal kan het zandtransport volledig per schip via het Noordhollandsch Kanaal plaatsvinden. Het aangeleverde zand wordt vanaf de loswal over de Buikslotermeerdijk via een hellingbaan direct naar het terrein gereden.

 

Veilige uitvoering van de werkzaamheden

Er is gekozen voor het aanleggen van een loswal met oog op overlast voor de omgeving. Doordat het zandtransport via het Noordhollandsch Kanaal loopt, worden de bestaande wegen zoals de Elzenhagensingel / IJdoornlaan en Nieuwe Purmerweg / Nieuwe Leeuwarderweg ontzien, omdat er geen vrachtwagens nodig zijn voor deze zandtransporten. In de weekenden vindt er geen zandtransport plaats.

Om de werkzaamheden op een veilige wijze te kunnen uitvoeren, zijn op de Buikslotermeerdijk tijdelijke verkeersmaatregelen geplaatst, inclusief de benodigde bebordingen. Ook worden waar nodig worden verkeersregelaars ingezet, zodat het bouwverkeer en doorgaand verkeer de Buikslotermeerdijk kunnen gebruiken. Vanwege de loswal en de route wordt het verkeer ter plaatse iets omgeleid. Reimert zorgt ervoor dat de rijweg regelmatig wordt schoongemaakt om de hinder voor de omgeving te beperken.

 

Planning voor Elzenhage Zuid BRM Fase 1B

De uitvoeringsperiode voor het project ‘Elzenhagen Zuid bouwrijp maken fase 1B’ is redelijk kort, omdat de Gemeente Amsterdam zo snel mogelijk wil beginnen met bouwen. Reimert is in juni 2018 begonnen met het de werkzaamheden. Om het werk binnen de gestelde termijn tot een goed einde te brengen werken we met bekende onderaannemers en gespecialiseerde partijen. De verwachte oplevering is medio december 2018.

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur

 

Molletjesveer

Molletjesveer Fase II: Revitalisering bedrijventerrein Wormerveer

In opdracht van de Gemeente Zaanstad is Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere op 15 januari 2018 gestart met het project ‘Revitalisering Molletjesveer Fase II’ in Wormerveer. Ruim Omgevingsontwikkeling voert namens Reimert Bouw en Infrastructuur het omgevingsmanagement uit.

 

Op de hoogte blijven:

U kunt het werk volgen via de Reimert App, gratis te downloaden in Google Play of de App Store!

 

Omgevingsmanager op dit werk:

Naam: Jitske Bokhoven

Telefoonnummer: 06 – 10 91 80 53

E-mailadres: jbokhoven@ruim.nl

 

Werkzaamheden bij Revitalisering Molletjesveer II

Het project Revitalisering Molletjesveer Fase II heeft als doel om het industrieterrein Molletjesveer II en de omgeving toekomstbestendig te maken en weer een frisse uitstraling te geven. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de klinkerbestrating en het vervangen van de riolering. De rijwegen worden nu in asfalt uitgevoerd en de parkeervakken en trottoirs worden voorzien van nieuwe klinkers.

 

Molletjesveer II in cijfers

Revitalisering Molletjesveer Fase II is een grootschalig project.

Er wordt 4200 meter riool vervangen;
Wij breken 30.000 m² betonstraatsteen op en voeren deze af voor duurzaam hergebruik;
Op de trottoirs en parkeervakken brengen wij 16.000 m² nieuw straatsteen aan;
En wij brengen ook 8000 ton asfalt aan op de rijbaan.

 

Omgevingsmanagement

Met zo’n 160 bedrijven en zo’n 20 woningen gevestigd op dit bedrijventerrein is het noodzakelijk om bepaalde zaken goed in acht te nemen. Het gaat dan in het bijzonder om de bereikbaarheid van de panden, maar ook tijdelijke onderbrekingen bij het werk aan de kabels en leidingen is iets wat een secure en efficiënte aanpak vereist.

Om het contact met de stakeholders te onderhouden en de werkzaamheden tijdig met hen af te stemmen, speelt de omgevingsmanager tijdens dit project een belangrijke rol. Ruim Omgevingsmanagement verzorgt namens Reimert het omgevingsmanagement voor Revitalisering Molletjesveer Fase II. In december 2017 is er al gestart met de voorbereidingen: een faseringstekening en planning maken voor de communicatie, een informatieavond plannen op 9 januari en de pagina op de Reimert app online zetten. Daarnaast is er met name in het begin veel persoonlijk contact geweest met stakeholders en de bedrijvenvereniging om alle belangen tijdig in kaart te brengen en hier actief rekening mee te kunnen houden. Tijdens de uitvoering houdt de omgevingsmanager nauw contact met betrokkenen om ervoor te zorgen dat zij zo min mogelijk hinder ervaren van onze werkzaamheden, maar dit gelijktijdig niet nadelig is voor de uitvoeringsplanning.

 

EMVI-prestatiemeting

Tijdens Revitalisering Molletjesveer Fase II wordt er vanuit onze opdrachtgever Gemeente Zaanstad gebruik gemaakt van EMVI-prestatiemeting om de kwaliteit van ons werk te borgen. Vanuit de inschrijving heeft Reimert Bouw en Infrastructuur, op basis van haar jarenlange ervaring in infrastructurele werken, de Gemeente Zaanstad beloofd om minimaal een 8,6 gemiddeld op de EMVI-prestatiemeting te behalen. Tot op heden voldoen wij hieraan; dit versterkt het vertrouwen van de opdrachtgever in een voorspoedige uitvoering.

 

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Omgevingsmanagement: Ruim Omgevingsontwikkeling

 

Herinrichting Station Haren

Herinrichting Station Haren: een complex project

In opdracht van ProRail voert Reimert Bouw en Infrastructuur het project ‘Herinrichting Station Haren’ uit. Ruim Omgevingsontwikkeling voert namens Reimert de engineering, het omgevingsmanagement en het projectmanagement uit.

 

Op de hoogte blijven:

U kunt het werk volgen via de Reimert App, gratis te downloaden in Google Play of de App Store!

 

Omgevingsmanager op dit werk:

Naam: Floortje Goossens

Telefoonnummer: 06 – 20 52 43 37

E-mailadres:  fmgoossens@ruim.nl

 

Herinrichting Station Haren: een complex project

Door de samenhang van diverse disciplines – kruising met het spoor, sectiekasten verplaatsen, werkzaamheden aan de bovenleiding – is Herinrichting Station Haren een complex project. Er zijn veel raakvlakken en de puzzelstukjes moeten in elkaar passen. Met de realisatie van de fiets- en voetgangersverbinding komt er een nieuwe, veilige en separate route voor fietsers en voetgangers tot stand. Hierdoor hoeven zij niet langer gebruik te maken van de spoorwegovergang. Met dit project wordt een kwaliteitsverbetering gerealiseerd over de volle breedte van het gebied. Dat wil zeggen dat ook de gehele openbare ruimte wordt aangepakt, van riolering (aanpak wateroverlast) tot aan de inrichting van station en stationsplein.

Ontwerp optimalisatie en engineering

Op detailniveau is het ontwerp in afstemming met de gemeente Haren en ProRail verder uitgewerkt om de inpassing in de omgeving te optimaliseren. Onderdoorgang Station Haren was in de aanbestedingsfase een Design & Construct uitvraag met een plafondbedrag. Binnen het contract waren zes mogelijke versoberingsopties meegegeven, zoals esthetische afwerking van de onderdoorgang en constructieve aanpassing van de ontvangstruimte (liften en trappen). Alle zes versoberingsopties zijn verwerkt in het uiteindelijke ontwerp.

De nieuwe onderdoorgang wordt 135 meter lang en bestaat uit een betonnen U-bak die op staal (zand)gefundeerd is. Daaroverheen worden kruisend drie spoordekken aangelegd voor vier sporen in totaal, aangezien de lijn Groningen-Assen uit een dubbelspoor bestaat. Met uitzondering van de drie spoordekken wordt de onderdoorgang geheel open. Daarom bevindt zich op het laagste punt, 4,5 meter onder maaiveld, een waterkelder voor de opvang van regenwater. Onder de westelijk gelegen spoordekken wordt de doorgang 2,5 meter hoog en 8 meter breed en bestaat deze uit een fietspad en een voetpad. Richting het oosten versmalt de onderdoorgang tot 6 meter. Naast de onderdoorgang wordt het stationsplein gemoderniseerd en komt er een grote fietsenstalling.

 

Omgevingsmanagement

Om de omgeving te betrekken is er op 7 februari 2018 een vrije inloopavond georganiseerd. Hier was een grote opkomst, maar dat lag ook in de lijn der verwachting. Herinrichting Station Haren is een project dat al 10 jaar speelt bij de gemeente Haren en nu was het eindelijk zover.

Daarom werd de start van het project op woensdag 1 mei 2018 op feestelijke wijze ingeluid. Een belangrijk moment voor Haren en haar inwoners. Kort voor de tweede buitendienststelling in week 35 2018 organiseren wij nog een open dag voor de omgeving. Onder begeleiding mogen geïnteresseerden dan een kijkje nemen op de bouw en krijgen zij uitleg vanuit de uitvoering.

Projectmanagement en planning

De uitvoeringsplanning voor dit project is gebaseerd op de door ProRail opgegeven data voor buitendienststellingen, in week 19, 35, 48, 7 (2019). Deze buitendienststellingen zijn bindende termijnen; geruime tijd voor de daadwerkelijke buitendienststelling worden deze data al landelijk vastgesteld. Om te voorkomen dat reizigers zich telkens moeten aanpassen aan de nieuwe situatie wordt de bushalte tot aan de oplevering verlegd om te borgen dat het busverkeer doorgang kan vinden. Tijdens de buitendienststellingen wordt de dienstregeling van NS grotendeels gehandhaafd maar worden treinen vervangen door bussen.

Om het werk binnen de gestelde termijn tot een goed einde te brengen werken we met grote onderaannemers en gespecialiseerde partijen op het gebied van spoor en kabels en leidingen zoals Swietelsky (spoor), van Gelder (K&L), Sterk (damwanden en waterglasbeton) en Boorsma Dragten (Civiel ontwerp). Deze partijen zijn vanuit de tenderfase meegegaan naar de realisatiefase. De verwachte opleverdatum is 29 maart 2019.

 

Opdrachtgever: ProRail
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Omgevingsmanagement: Ruim Omgevingsontwikkeling

 

Fietstunnels Doornsteeg

Aanleg Fietstunnels Doornsteeg te Nijkerk

In opdracht van de gemeente Nijkerk voert Reimert Bouw en Infrastructuur het project ‘Aanleg Fietstunnels Doornsteeg te Nijkerk’ uit. De tunnels zijn in samenwerking met Architectenbureau wUrck en Ruim Omgevingsontwikkeling ontworpen.

 

Op de hoogte blijven:

U kunt het werk volgen via de Reimert App, gratis te downloaden in Google Play of de App Store!

 

Omgevingsmanager op dit werk:

Naam: Floortje Goossens

Telefoonnummer: 06 – 20 52 43 37

E-mailadres: fmgoossens@ruim.nl

 

Over Aanleg Fietstunnels Doornsteeg te Nijkerk

Omdat de tunnels als het ware de rode loper van de Doornsteeg worden, is het belangrijk dat deze visueel en ruimtelijk in de omgeving passen, maar bovenal dat gebruikers zich hier veilig voelen. Bij het ontwerpen van de Arkemheentunnel en de Ambachtstunnel hebben wij het gevoel van thuiskomen, een gevoel van veiligheid en geborgenheid, centraal gesteld. Hieruit zijn twee tunnels ontstaan die duidelijk familie van elkaar zijn maar die ook hun eigen identiteit hebben.

 

Op basis van onze uitgangspunten voor sociale veiligheid (een open perspectief, een lichte beleving, een groene uitstraling en aansluiting bij de identiteit van de wijk) hebben wij twee tunnels ontworpen waarmee er een duidelijke verbinding gemaakt wordt tussen de landschappelijke en stedelijke aspecten van de omgeving:

 

Identiteit fietstunnel Arkemheenweg

De Arkemheentunnel sluit aan op de woningen van nieuwbouwwijk de Doornsteeg aan de ene kant en op de centrale, groene weg door de wijk, de Allee, aan de andere kant. Om het stedelijke karakter aan de ene kant en het landschappelijke karakter aan de andere kant met elkaar te verbinden is de tunnel asymmetrisch ontworpen. De oostelijke keerwand is zo ontworpen dat de kleur van het metselwerk aansluit bij het kleurenpalet van de wijk. Met het reliëf in het metselwerk is het ritme van de bomen op de Allee weerspiegeld.

 

Identiteit fietstunnel Ambachtsstraat

De Ambachtstunnel verbindt nieuwbouwwijk de Doornsteeg, wat zich kenmerkt door haar open en groene karakter, met het centrum van Nijkerk. Het aansluitende fietspad wordt bovendien omringd door een waterpartij en een fietsparcours, wat zorgt voor een open gevoel. Om aan te sluiten op het groene, open karakter van de omgeving hebben wij er hier gekozen voor een symmetrisch ontwerp met groene taluds aan beide kanten. Zo reflecteert het groene karakter van de entree het landschappelijke, parkachtige karakter van de omgeving.

 

Onze planning (onder voorbehoud)

Datum  Communicatiemoment
12-3-2018 Reimert App pagina online
12-3-2018 Introductiebrief Reimert
1-6-2018 Voortgangsbrief Ontwerp
16-7-2018 Uitvoeringsbrief met uitnodiging informatieavond
27-8-2018 Informatieavond (locatie nader bekend te maken)
17-9-2018 Start uitvoering
22-10-2018 Voortgangsbrief Uitvoering
15-3-2019 Oplevering werk
18-3-2019 Uitnodiging deelname Omgevingsenquête
29-3-2019 Feestelijke opening Fietstunnels Doornsteeg!

Hessenweg

Reconstructie en rioolvervanging Hessenweg Leusden

Begin maart van dit jaar is Reimert Bouw en Infrastructuur, in opdracht van Gemeente Leusden, gestart met werkzaamheden aan de Hessenweg; een langgerekte, vooral door landbouwverkeer veel gebruikte, weg tussen Stoutenburg en Achterveld. Het werk omvat het vervangen van de verharding, zowel op het fietspad als op de rijbaan, en het vervangen van de pers- en waterleiding.

 

Doel en aanleiding van het werk was dat Gemeente Leusden de algehele verkeersveiligheid wil verbeteren door de volledige Hessenweg een 60 kilometergebied te maken, met uitzondering van de dorpskern van Stoutenburg. Hierbij moeten scooters en brommers voortaan op de rijbaan en verbreding van het fietspad zorgt ook hier voor een veiliger traject.

 

De Hessenweg is als bouwteamovereenkomst aanbesteed: om het Plan van Aanpak vorm te geven moest het tenderteam dus niet alleen nadenken over een veilige en efficiënte werkwijze, maar ook hoe wij als opdrachtnemer optimaal samenwerken met de opdrachtgever. Hierbij viel de keuze op transparant werken. Door te investeren in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, laagdrempelig overleg mogelijk te maken door het inrichten van werkplekken op de projectlocatie en door een duidelijke taakverdeling te hanteren, is er een goede, nauwe samenwerking ontstaan.

 

Tijdens de bouwteamfase lag het ontwerp al op tafel; het ging hierbij met name om optimalisatie van planning en fasering van het werk. In het ontwerp is de door ons geboden oplossing om de veiligheid van fietsers te borgen ook verwerkt. Door het fietsverkeer met veilige afzettingen, middels een halve rijbaanafzetting, over de rijbaan te leiden konden wij garanderen dat fietsers altijd doorgang hebben. Hierbij werd het gemotoriseerde verkeer met een VRI geregeld. Een effectieve werkwijze maar, door het vele (landbouw)verkeer op de weg en bestuurders die niet altijd de ingestelde omleiding volgden, maar niet zonder uitdaging. Daarom hebben wij gedurende de werkzaamheden extra ingezet op het controleren van veilige afzettingen en verkeersmaatregelen om mogelijk onveilige situaties actief te voorkomen.

 

Uitvoeringstechnisch was, en is, aangezien het werk pas rond kerst 2017 gereed is, de grootste uitdaging vooral om, in relatief kleine werkvakken, met veel partijen samen te werken. Goede afstemming en een duidelijke planning zijn dan ook essentieel.

 

De afgelopen maanden zijn de pers- en waterleiding in één werkgang aangebracht en is het volledige fietspad langs de Hessenweg afgerond. Ook is inmiddels de bestaande rijbaanverharding vervangen en de bermverharding gemaakt. Om hierbij de hinder tot een minimum te beperken voeren wij deze werkzaamheden tijdens nachtafsluiting in één week uit.

 

Met zoveel grote landbouw- en transportbedrijven in de omgeving is sterk omgevingsmanagement, juist tijdens deze afsluitingen, onmisbaar. Maar onze omgevingsmanager heeft eigenlijk van meet af aan een belangrijke rol gespeeld, zowel bij de totstandkoming van het communicatieplan, als tijdens de uitvoering. Om de vele stakeholders in de omgeving goed te informeren hebben wij per stakeholdergroep een andere communicatiestrategie geformuleerd, op maat gemaakt om optimaal in de behoefte van verschillende stakeholders te kunnen voorzien. Leuk detail is dat de Hessenweg het eerste werk is geweest waarbij wij de, inmiddels volledig ontwikkelde, Reimert Groep Omgevingsapp hebben ingezet.

 

 

Met zoveel mensen op de been bood het ons de ideale gelegenheid om, in het kader van BVP, een tevredenheidsonderzoek uit te voeren. Hieruit bleek dat bewoners en ondernemers uit de omgeving over het algemeen erg tevreden waren over hoe de werkzaamheden tot dan toe waren verlopen. Er werd veel begrip getoond voor de overlast die de werkzaamheden veroorzaakten, omdat deze nu eenmaal nodig waren en het eindresultaat zwaarder weegt dan de hinderbeleving. En ook het omgevingsmanagement door Ruim Omgevingsontwikkeling kreeg de nodige complimenten: mensen waren zeer tevreden over de duidelijke en tijdige communicatie die wij tijdens de werkzaamheden hebben geboden. De veiligheid rond het werkgebied zorgde voor gemengde gevoelens, maar de tendens was wel dat er alles aan werd gedaan om met name de fietsers zo veilig mogelijk gebruik te laten maken van de weg.

 

Hoewel de werkzaamheden nog niet volledig afgerond zijn kijken wij nu al terug op een zeer succesvolle samenwerking in het bouwteam en een geslaagde uitvoering van de werkzaamheden aan de Hessenweg.

 

 

Omgevingsmanager Hessenweg Leusden

 

Naam: Floortje Goossens

Telefoonnummer: 06 – 20 52 43 37

E-mailadres: fmgoossens@ruim.nl

 

Opdrachtgever: Gemeente Leusden
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Omgevingsmanagement: Ruim Omgevingsontwikkeling
MOB-Complex

Herinrichting van het MOB-Complex in Bussum

 

MOB-Complex: herinrichting tot groene wijk.

 

Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere start medio april 2017 met het Bouw- en woonrijp maken van het MOB-Complex in Bussum. Het project is in opdracht van de gemeente Gooise Meren. Doel en aanleiding van het werk is om herontwikkeling van de het MOB-Complex in Bussum mogelijk te maken. Het oude militaire complex wordt omgetoverd tot een groene wijk waar men prettig en rustig kan wonen. 

 

Bij deze werkzaamheden voert Reimert Bouw en Infrastructuur het aanbrengen van de infrastructuur uit. Onze werkzaamheden omvatten onder meer het aanbrengen van opritten naar de woningen, herinrichting van het kruispunt en het aanbrengen van de asfaltdeklaag op de hoofdweg in de wijk. De uitvoeringsplannen van onze werkzaamheden nader bekend te maken.

 

Tijdens deze werkzaamheden zijn de woningen in beginsel altijd bereikbaar en is het ons uitgangspunt om onveilige situaties te allen tijde te voorkomen en hinder en overlast tot een minimum te beperken. 

 

Via de Reimert App bent u continue op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u toch nog vragen of een melding? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager.

Dat werkt! 

 

Omgevingsmanager Reimert Bouw en Infrastructuur

 

Naam: Marissa Adelaar

Telefoonnummer: 06 – 53 47 93 81

E-mailadres: madelaar@ruim.nl

 

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Uitvoerder: Reimert Bouw en Infrastructuur
duikers

Duikers aanbrengen in Almere Poort

Vanaf begin 2016 is Reimert Bouw en Infrastructuur bezig met het plaatsen en verlengen van verschillende duikers onder de Poortdreef en de Demitrius Vikelaslaan in Almere Poort. Het plaatsen van de duiker onder de Poortdreef vindt middels een doorpersing plaats omdat de weg niet opengebroken mag worden.

 

Duikers Almere Poort

Langs de Poortdreef loopt een gracht dat de hoofdwatergang vormt voor de wijk Almere Poort. Deze gracht en de slootjes die aan deze gracht verbonden zijn, bleken niet genoeg om de afwatering aan te kunnen. Om deze rede is er een duiker onder de weg door aangebracht om de gracht te verlengen en daarnaast is de gracht langs de Poortdreef verbreed en verlengt. Dit gebeurt ook met het oog op de nieuwe wijk die aan de Poortdreef gebouwd moet gaan worden. Door het nu al aan te passen, is de afwatering gereed voor de komst van de nieuwe woningen.

 

Reimert Bouw en Infrastructuur heeft dit project onder design en construct gedaan. Dit betekend dat ze zowel het ontwerp hebben gemaakt als de uitvoering hebben gedaan.

 

Opdrachtgever: Gemeente Almere
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Uitvoerder: Reimert Bouw en Infrastructuur
binnenstad

Binnenstad Harderwijk opnieuw ingericht

Voor de herinrichting van de binnenstad van Harderwijk heeft Reimert Bouw en Infrastructuur zowel het ontwerp als de uitvoering gedaan.

 

Werkzaamheden binnenstad Harderwijk

Bij de uitvoering werd niet alleen het straatwerk maar ook de riolering vervangen. Door de nieuwe inrichting heeft het stadscentrum weer een mooie, frisse uitstraling.

 

 

Om de uitvoering te starten hebben wij het definitieve ontwerp en het uitvoeringsontwerp gemaakt. Na de nodige voorbereidende werkzaamheden hebben wij de bestaande verharding en riolering opgenomen. Hierna is de nieuwe riolering aangebracht, inclusief levering van HWA en VWA uitleggers. Ook hebben wij de mantelbuizen geleverd en aangebracht.

 

Na de nodige grondwerkzaamheden konden wij de nieuwe gebakken verharding aanbrengen. Mooi detail zijn de door ons geleverde en aangebrachte natuurstenen banden. Bovendien hebben we boomroosters aangebracht en het straatmeubilair in ons ontwerp meegenomen en geplaatst.

 

Tijdens de uitvoering hebben wij er altijd voor gezorgd dat de winkels bereikbaar waren. Een flinke uitdaging gezien de smalle straten, maar het is gelukt.

 

Om het geheel in goede banen te leiden hebben wij een UAV-GC projectleider ingezet.

 

Opdrachtgever Gemeente Harderwijk
Aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur
Uitvoerder Reimert Bouw en Infrastructuur
Uitvoeringsperiode December 2013 – Juli 2014
Wibautstraat

Vernieuwing van Servicestrook Wibautstraat in Amsterdam

Reimert Bouw en Infrastructuur heeft de servicestrook aan de Wibautstraat in Amsterdam vernieuwd. De door een andere aannemer aangelegde strook voldeed niet aan de eisen. Deze kon namelijk de hoge belasting verkeer niet aan. Zeker in combinatie met bouwverkeer kan dit verzakkingen veroorzaken. De gemeente Amsterdam heeft vanuit eerdere samengewerkt met Reimert Bouw en Infrastructuur. De positieve ervaringen hebben ervoor gezorgd dat wij ook hier zijn uitgenodigd om het werk te realiseren. Een groot compliment natuurlijk!

 

Werkzaamheden Wibautstraat

Om de servicestrook te realiseren nemen wij eerst de bestaande bestrating op. Vervolgens voeren wij de grondwerkzaamheden uit. Dit omvat het ontgraven, aanvullen, afwerken en vervoeren van grond. Hiermee zorgen wij ervoor dat er ruimte is om de groeiplaatsverbetering aan te brengen en vervolgens het nieuwe straatwerk. Om de werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij tijdelijke verkeersmaatregelen toegepast.

 

Zo zorgen wij ervoor dat wij met zo min mogelijk hinder voor de omgeving werken. Een belangrijk punt, zeker in het drukke Amsterdam!

 

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Uitvoerder: Reimert Bouw en Infrastructuur
Oplevering: Oktober 2014
Eemsgolaan

Start werkzaamheden aan de Eemsgolaan in Groningen

De Eemsgolaan in Groningen gaat volledig op de schop. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat er door de toenemende hoeveelheid verkeer geen goede doorstroming is van onder andere het openbaar vervoer. Ook gebeuren er teveel ongelukken op dit kruispunt. Om deze redenen hebben de gemeente en provincie Groningen gezamenlijk besloten dat het kruispunt moet worden aangepakt.

 

 

Werkzaamheden Eemsgolaan Groningen

Het plan is om een onderdoorgang voor het autoverkeer te maken. Hierdoor kruist het busvervoer niet meer het doorgaand verkeer. Het verkeer werd eerst geregeld met bebording, belijning en verschillende kleuren asfalt, maar straks gaan de auto’s via de tunnel onder de busbaan door.

 

Ook voor het fietsverkeer moet de situatie aan de Eemsgolaan een stuk veiliger worden. Zij kunnen onder de tunnel door en aan de westzijde van de onderdoorgang is er een afslag naar de Peizerweg richting het centrum. Ook kunnen fietsers van en naar het transferium Hoogkerk komen.

 

 

Aannemer:

Reimert Bouw en Infrastructuur

Uitvoerder:

Beugel Beilen Infrastructuur

 Opdrachtgever:  Provincie en Gemeente Groningen

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie >

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op ''toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten